Telli Terbiye Sistemi

Günümüzde meyveciliğin gelişmesi ile birlikte üretimde klasik yöntemlerin dışına çıkılmış ve modern meyve tesisleri ülkemizde de kurulmaya başlanmıştır. Büyük yatırımlarla kurulan tesislerin yatırımcı için getiri sağlaması ancak kaliteli ve verimli ürün alması ile sağlanır. Bu nedenle her sene kurulan binlerce hektar meyve bahçesi yatırımcıları, telli terbiye ve file sistemlerinin zorunluluğu konusunda hemfikirler.
Peki nedir telli terbiye sistemi ?
Bodur meyvecilikte kullanılan anaçların kök yapısı daha yüzeyde ve kullanılan fidanlar kısa sürede meyveye yatma eğiliminde olduğundan meyve bitkilerine destek sağlamak, dış çevreden gelen olumsuz etkilerden; özellikle olumsuz hava koşullarından korumak ve bitkinin meyve yükünün fazla olmasından dolayı bitkinin dallarının kırılmasını önlemek amacıyla kurulan bir sistemdir.

Neden Telli Terbiye Sistemi ?

  • Ağaç Desteği Ağacın ayakta durmasını ve meyve yükünü almasını sağlar. Kötü hava koşullarına karşı dirençli hale getirir.
  • Karlılık ve Kalite Meyvenin hasarsız bir şekilde 1.sınıf , yüksek kalitede hasat edilmesini sağlar. Birim alandan daha yüksek verim ve daha yüksek kalitede meyve elde edildiği için maksimum fayda sağlar.
  • İlaçlama ve Hastalık Hastalık ve Zararlılara mücadelede kaplama bir ilaçlama yapıldığı için hastalık ve zararlılara karşı iyi mücadele edilmiş olur.
Sulama sistemlerinin geçirildiği, sık dikilen fidanların kendilerini taşımasında yardımcı olan, meyvelerin ağırlıklarının dallara olumsuz etki yapmasını engelleyen telli terbiye sistemi , bahçenin başına herhangi bir dolu ve kalitesiz üretim oluşturacak etken gelmeden anlaşılarak, uygulamaya geçilmelidir.
  • Sık Dikim ve Şekil Verme : Ağacın doğru taçalandırılması sağlanarak maksimum fayda ve kalite elde edilir.

  • Hasat: Meyvelerin toplanmasını kolaylaştırır ve meyvenin zarar görmesini engeller.

  • Budama ve İşçilik : Budama ve kültürel işlemlerin zamanında ve daha az işçilikle kolay biçimde yapılasını sağlar.PROJELERİMİZ

Telli Terbiye

Telli Terbiye

Telli Terbiye

Telli Terbiye

Telli Terbiye

Telli Terbiye