MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİLE SİSTEMLERİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Profesyonel tarım ile yaygınlaşan bodur meyvecilik, bir nevi bacasız fabrikaların kurulmasına, yatırımcıların ciddi miktarlarda meyvenin gerek yurtiçi satışlarına gerekse yurtdışı ihracatlarına vesile olmuştur. Bu denli karlı ve büyük sermayeler bağlanan yatırımlar, oluşacak risklerin ekarte edilmesi konusunda, file sistemini ve dolu sistemini zorunlu kılmıştır.

 

 

 

Fileli Sistem

 

Filesiz Sistem

 

Güneş Işınlarını

Engelleme

 

Zararlı güneş ışınlarının meyve ve kalitesine zarar vermesini engeller.

 

 Güneş ışınları direkt meyveye etki eder ve güneş yanığı oluşur.

 

Doluyu Önleme

 

Meyveyi ve ağacı doludan %100 korur.

 

Meyve ve ağaç yüksek oranda zarar görür ve bu nedenle hastalıklar ortaya çıkar.

 

Ağaç Stresini Azaltma

 

Büyük oranda stresi azaltır ve ağacın sağlıklı büyümesini sağlar.

 

Hava şartlarından kötü etkilenir. Ağacın strese girme olasılığı yüksektir. Ağacın büyümesini kısmi olarak engeller.

 

Buharlaşma

 

%15’e varan suyun buharlaşmasını önler.

 

Toprakta ki suyun buharlaşması daha hızlıdır.

 

Fotosentez oranı

 

Buharlaşmayı önler ve fotosentez oranını arttırır.

 

Fileli sisteme oranla daha az fotosentez görülür.

 

Meyvenin Rengi

 

Hasattan önce ve 3 hafta sonrasına kadar meyve doğal rengini korur.

 

Meyve doğal rengini ve albenisini kaybeder.

 

Kalite

 

 Meyvenin hasarsız bir şekilde 1.sınıf, yüksek kalitede hasat edilmesini sağlar

 

Meyvede sararma, dolu lekesi ve güneş yanığı gibi olumsuz faktörler görülür.

 

Karlılık

 

Birim alandan daha yüksek verim ve daha yüksek kalitede meyve elde edildiği için maksimum fayda sağlar ve üreticinin kar oranını arttırır.

 

Birim alanda daha düşük verim ve daha düşük kalitede meyve elde edildiği için karlılık düşüktür.