MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TELLİ TERBİYE SİSTEMLERİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Günümüzde meyveciliğin gelişmesi ile birlikte üretimde klasik yöntemlerin dışına çıkılmış ve modern meyve tesisleri ülkemizde de kurulmaya başlamıştır. Büyük yatırımlarla kurulan tesislerin yatırımcı için getiri sağlaması ancak kaliteli ve verimli ürün alması ile sağlanır. Bu nedenle her sene kurulan binlerce hektar meyve bahçesi yatırımcıları, telli terbiye ve file sistemlerinin zorunluluğu konusunda hemfikirler.

Sulama sistemlerinin geçirildiği, sık dikilen fidanların kendilerini taşımakta yardımcı olan, meyvelerin ağırlıklarını taşıyan telli terbiye sisteminin önemi, bahçenin başına herhangi bir dolu ve kalitesiz üretim oluşturacak etken gelmeden anlaşılarak, uygulamaya geçilmelidir.

 

 

Telli Terbiyeli Sistem


 

Sistemsiz Bahçe

 

Sık Dikim

 

Birim alana daha fazla ağaç dikilmesi sonucu daha yüksek verim elde edilir.

 

Sık dikim yapılamaz.

 

Şekil Verme

 

 

Ağacın doğru taçlandırılması sağlanarak maksimum fayda ve kalite elde edilir.

 

Maksimum fayda ve kalite sağlanamaz.

 

Ağaç Desteği

- Ağacın ayakta durmasını ve meyve yükünü almasını sağlar.

- Kötü hava koşullarına karşı dirençli hale getirir.

 

Meyve yükünü alamaz ve kötü hava koşullarından dirençsiz hale gelir ve dal kırılmalarına neden olur.

 

İlaçlama, Hastalık ve Zararlılara Karşı Mücadele

 

Hastalık ve Zararlılara mücadelede kaplama bir ilaçlama yapıldığı için hastalık ve zararlılara karşı iyi mücadele edilmiş olur.

 

İlaçlamada iyi bir kaplama yapılamadığı için hastalık ve zararlıların mücadelesi eksik.

 

Hasat

 

Meyvenin toplanmasını kolaylaştırır ve meyvenin zarar görmesini engeller.

 

Meyve toplanması daha zor olur ve meyvenin hasar görmesi olasılığı yüksektir.

 

Budama ve İşçilik

 

Budama ve kültürel işlemlerin zamanında ve daha az işçilikle kolay bir biçimde yapılmasını sağlar.

 

Budama ve kültürel işlemlerde zaman kaybını ve işçilik maliyeti arttırır.

 

Kalite

 

Meyvenin hasarsız bir şekilde 1.sınıf, yüksek kalitede hasat edilmesini sağlar

 

Meyvede sararma, dolu lekesi ve güneş yanığı gibi olumsuz faktörler görülür

 

Karlılık

 

Birim alandan daha yüksek verim ve daha yüksek kalitede meyve elde edildiği için maksimum fayda sağlar ve üreticinin kar oranını arttırır.

 

Birim alanda daha düşük verim ve daha düşük kalitede meyve elde edildiği için karlılık düşüktür.